2008-10-15

Förtroende och ansvar

Det finns banker som inte påverkas nämnvärt av finanskrisen. Tillströmningen av kunder och intressenter till alternativa banker som Ekobanken, JAK (Jord Arbete Kapital) och Gustafs kassaförening, har ökat sedan många tappat tilltron till de traditionella bankerna. Gemensam för dessa banker är att de är medlemsägda och att de jobbar efter sociala och ekologiska värderingar. Stabiliteten gäller också för de banker (eller ekonomiska föreningar) som jobbar med mikrokrediter i utvecklingsländerna. Bidrag till lyxfällan? Sällan….

1 kommentar:

Thomas Svensson sa...

Lovande!