2009-04-06

Utbrända ungdomar

BRIS presenterar idag en ny studie som visar på något som de flesta egentligen visste, nämligen att många ungdomar idag mår psykiskt mycket dåligt. Statusjakt, betygshets och det sociala trycket är bara några av delförklaringar. Tyvärr tycks utvecklingen accelerera – och precis som BRIS säger så har vi politiker som skickar ut signaler att det skall tas ”krafttag” och ”hårdare tag” i skolan med bestraffningar och ”hårda morötter” som metod. Det finns också en risk - i dessa ekonomiskt bistra tider - att politiker börjar skära ner på mängden elevvårdspersonal i den kommunala verksamheten: kuratorer, psykologer, skolläkare, skolsystrar och syokonsulenter. Detta vore oerhört kortat och kortsiktigt tänkt. Vi får hoppas att politiker inte faller för frestelsen; det kanske är ”lönsamt” i ett kvartalsekonomiskt perspektiv, men i ett långsiktigt perspektiv är det minst sagt samhällsekonomiskt oförsvarbart.

Inga kommentarer: