2009-05-29

Gårda, en urban raritet

Jag har tidigare lagt fram några argument för varför vi skall vara rädda om våra gamla byggnader. De är, som sagt, viktiga biotoper inom våra ömtåliga urbana ekologier. Ett talande exempel på den urbana mångfalden, är det anrika bostadsområdet Gårda i Göteborg. Därför är det extra beklämmande att den politiska majoriteten i Göteborg lutar åt att riva delar av denna urbana miljö: rivningen (eller planerna på rivning) motiveras via ett antal argument, varav några är skenargument – vilket jag snart kommer att återvända till. Ett av argumenten, som ofta hörs, är det undermåliga luftkvaliteten; ett annat argument är att Svenska mässan måste få utrymme att växa – stora delar av Gårda får då göra plats åt parkeringsplatser (!). Att riva Gårda (eller stora delar av området) – där det idag bor människor och där en mångfald av kreativa kulturyttringar frodas – vore oerhört olyckligt för hela den Göteborgska urbana ekologin, för de enskilda individerna som bor och verkar i området, men inte minst för de kommande generationerna. Våra barn och barnbarn, kommer istället för ett berättande urbant minne, möta ett stumt, asfalterat och flackt billandskap. Alternativet att riva området och att ersätta det med parkeringsplatser för att Svenska mässan skall kunna breda ut sig, är fjärran från det gröna tänkandet, som jag ser det. Vi borde snarare vårda ömtåligt våra urbana rariteter: odla en diversifierad mångfald av urbana uttryck. Vi borde också ta lärdom av den extensiva rivningsivern på 50- och 60-talen – vilket med dagens ögon ter sig som någonting oerhört främmande och märkligt. Alternativet borde vara en fullständig upprustning – kanske en fusion av gammalt och nytt; men absolut inte en rivning. Bevara gårda!

”Då skulle man kunna välja att behålla de gamla charmiga Gårda-kvarteren som en livgivande kontrast till de nya bostäder och kontor som byggs i området. Förutom de äldre husens karaktär så fyller de viktiga funktioner för staden: Gammalt = billigt = utrymme för det som är ungt och [ännu] icke-kommersialiserat. Till exempel unga studenter som saknar boende i staden, eller unga verksamheter som saknar billigt utrymme… Vi vet detta av historisk erfarenhet; i gamla utrymmen odlas nya idéer. Och där frodas de tills de naturligt växer ur sina gamla lokaler och ger utrymme för ytterligare något nytt…”

Dessutom Skriver Emmali Jansson:
Jag tänkte osökt på ett annat gammalt textilfabriksområde som med hjälp av lite renovering och ombyggnation blivit ett kreativt center, nämligen M50 i Shanghai som numera rymmer akritektkontor, galleri, ateljéer mm.Förhoppningsvis kan dessa goda exempel leda till att vi mer och mer inser att rivning inte är en lösning, utan att det funkar bra med lite omarbetning.”

Jag ska återkomma med mer tekniska argument om luftkvaliteten kring Gårda.
Läs även Evelina Wahlqvist, Johan Karlsson, Karl Palmås, Jimmy Sand, Eva Obenius,Johannes Åsberg, Yimby eller krönika i GP.

[Uppdatering]
Mats Berglund (MP) joinar debatten.

Tidigare media och diskussioner kring ämnet (Tack Eva):
GP Krönika 090529 "Miljöpartiets dilemma
Evelina W 090529 "Gårda mot bilfolket"
Jimmy S 090529 "Gårda – en urban ekologi?"
Kalle P 090529 "Bloggbävning om Gårdagate"
Mothugg (Johan K) 090529 "Gröna grävskopor mot Gårda"
Johannes Å 090529 "Miljöpartiet och Gårdagate"
YIMBY GBG 090528 "Gårdagate"
YIMBY GBG 090527 "De gröna och Gårda"
Bevara Gårda 090526 "Pariserhjulet och Gårda i det politiska spelet"
Heiti E 090428 "Husets minne och de urbana ekologierna"
Metro 090407 "De kämpar för Gårda"
YimbyGBG 090331 "Gårda"
GP Debatt 090330 "Låt Gårda bli ett kreativt centrum i framtiden"
GP Krönika 090317 "Viktigt bevara Gårda"
GFT 090321 "Att rivas eller inte rivas – det är frågan för Gårda"
YIMBY 090227 "Göteborg behöver både Mässan och Gårda"

GT 090302 Debattartikel av Artister mot rivning "Svenska Mässan och Gårda kan vara goda grannar"
Bevara Gårda 090218 om Svenska mässan och Gårda
YIMBY 090213 "Yttrande om Södra Gårda
Nätverket Bevara Gårda
090130 Svenska byggnadsvårdsföreningen säger om Gårda "Invändigt och utvändigt i gott skick"
GFT 090416 "De boende försvarar husen i Gårda"
SR 090114 "Många vill bevara Gårda"
Metro 090114 "1 400 protester mot Gårdarivning"
Jacob 090112 "Veckans teckning - stoppa rivningen av Gårda!"
Stadsbyggnadskontorets programsamråd 081119-090113 där det i konsekvensbeskrivningen sägs (om förändringsförslaget) att "trafiken i anslutning till området ökar något."

Inga kommentarer: