2009-05-22

Kulturella ekologier

Betraktelsen av kulturlivet som en levande trädgård där dagens plantering och odling kan ge upphov till de vackraste blommor imorgon, inte bara här men också med vinden spridda frön till andra platser och andra hjärtan.

Evelina Wahlqvist, "Parlören – En ordbok för icke mätbara värden", s. 47-49

Kulturens ekosystem kan jämföras med jordens övriga ekosystem. Det är en intrikat väv av stora och små kulturer, konstformer och uttryck. Ekosystemet lever och växer och nya arter kommer fram. Men om man skadar ekosystemet, genom att ta bort eller strypa mindre aktörer som kan synas oviktiga i den stora helheten, begår man misstag. Alla sorters kulturformer och uttryck är viktiga för hela ekosystemets hälsa och hållbara utveckling! Den som tror att man kan rensa bort allt som är för smalt, för experimentellt, för nytt eller för traditionellt, och enbart odla för masskonsumtion är helt enkelt dum.

Martha Westin, Ibid.

Dessutom frågas det hos Evelina, om huruvida man kan analysera makt i det ekologiska perspektivet (eller det systemteoretiska om man så vill). Inlägg kommer om detta snart.

Inga kommentarer: