2009-08-28

Urbana ekologier: ett neomaterialistiskt perspektiv

Jag vill dela med mig detta essäutkast som handlar om hur man kan se på städer ur ett ekosofiskt perspektiv; texten skrev jag inom ramen för ekofilosofikursen. Essän avslutas med en fråga:

Frågan är om vi kommer att kunna se städer med andra ögon? Älska städer, med dess myllrande mångfald av uttrycksformer och liv? Vi vantrivs i kulturen, yttrade den något pessimistiska Freud, men kan vi trivas i våra naturkulturer - denna symbios mellan det naturliga och artificiella – vilket kan vara fröet till en återidentifikation med vårt sammanhang – växter, djur, kulturer, städer, artefakter? Att älska sin stad, kan vara en början -- men relationen underlättas (eller blir ömsesidig!) ifall vi börjar se staden som någonting levande och ömtåligt – och som en del av oss själva.

3 kommentarer:

evelina sa...

OOH! Jag kan bara kort konstatera att då är vi två! Två som just nu intresserar sig för den emotionella relationen till staden. Ser således potential för fler intressanta seminarier i höst =) Låt oss tala vidare vid tillfälle.

Btw, jag har inte gjort synlig min output ännu, mer än denna deltext:

http://evelinawahlqvist.blogspot.com/2009/08/citybelonging-city-freedom-gives-city.html

Heiti Ernits sa...

Kul! Låt oss bygga vidare kring detta i höst; jag tror att "city[be]longing" eller "att älska urbana ekologier" kan en viktig strategi för en "uthållig utveckling" med allt vad det innebär...Vi är inte newtonska biljardbollar som studsar mot varandra på måfå - we are interlinked :)

evelina sa...

Indeed we are :)

Du har en viktig poäng där:
Kärlek till... gör oss måna om...