2009-09-04

Förbifart STHLM

Har skrivit om detta innan (och se kommentarerna här), men kan fortfarande förundras över att projektet - som inte bara är dåligt skött, utan att man också har konsekvent ignorerat alla fatala invändningar från remissinstanserna - (med all sannolikhet) ändå kommer att verkställas med tanke på alla dess negativa effekter (hälsa, kulturhistoria, miljö, klimat etc.) som vägbygget får till följd. Man borde snarare undersöka de alternativa dragningarna (t.ex. "kombinationsalternativet") -- och istället för att försöka "mota bort trafiken", se till att minska trafiken i sig, - via styrmedel, urban förtätning och kraftigt utbyggd kollektivtrafik. Detta är enbart symptomlindring (beakta då att forskningsresultaten från KTH pekar på att åtgärden knappast kommer att förbättra trängselsituationen), även om trängslet skulle minska. Snacka om att arbeta bakvänt. Dessutom: Hur är det fatt med miljö-, hälso- och klimatkunskapen hos vår miljöminister?

Andra som skriver om detta:

2 kommentarer:

Thomas Svensson sa...

Förbifarten beräknas kosta kring 35 miljarder kronor. Anta att man anställde ett stort antal arbetare att genomföra bygget för hand. Låt oss anta att vi betalar varje arbetare 200 kr/timme. Pengarna räcker då till 170 miljoner arbetstimmar. Vägen skall bli 20 km lång. Hur många meter behöver varje arbetare bygga per timme? Jo, tjugotusen delat med 170 miljoner, vilket är ungefär en tiotusendels meter, vilket betyder ca 1 mm per dag och arbetare!

Jag som trodde att maskinanvändningen innebar en rationalisering. Var gör man av alla pengarna?

Heiti Ernits sa...

Point taken - det finns säkert mycket "svinn". Det blir så påtagligt när du lägger fram det så. Det kommer snart att komma ett inlägg om "Plugging The Leaks" inom den lokala ekonomin. Tankar lite åt det hållet.....