2008-08-07

Vissa frågor engagerar

Borås är en av de olyckliga städerna som genomborras av en motorväg (Riksväg 40) som klyver staden i två delar. Hastighetsgränsen, som tidigare var 90km/h, har nu sänkts till 70 km/h på den sträcka som går genom centrala Borås; detta har lett till massiva protestströmmar.
Det finns flera uppenbara nackdelar med att ha en motorväg som går genom tätbebyggelse: buller och utsläpp. Kopplingen mellan buller, miljö- och hälsofarliga utsläpp och hastigheten på förbränningsmotordrivna fordon, är vetenskapligt underbyggd. En sänkning av hastigheten med 20 kilometer i timmen tjänar alla invånare på:

Buller
Cirka 1.5 miljoner människor är i Sverige utsatta för vägtrafikbuller; det finns en direkt koppling mellan bullerexponering och försämrad hälsa och sjukdom. Att sänka hastigheten på vägarna är ihop med fasadåtgärder, bullerskärmar och anläggandet av tyst-asfalt några effektiva åtgärder för att komma tillrätta med bullret. Ambitionen att minska antalet bullerdrabbade regleras både på den nationella nivån men också av Borås Stad antagna miljömål. Man kan också konstatera att antalet bullerdrabbade ökar och kommer att fortsätta öka enligt prognoserna; vi kommer inte att nå miljömålen i detta fall.

Utsläpp
Ökad hastighet leder ovillkorligen till förhöjda utsläpp av både partiklar och hälsovådliga kolväten (Se tidigare inlägg). Däremot är sträckan där hastigheten sänkt till 70 km/h är så pass kort (runt 3-4 km) att jag är tveksam till de positiva effekterna när det gäller utsläppen av aromatiska kolväten. Men däremot kan partikelhalten minska något vilket är oerhört positivt. Även dessa faktorer regleras på den nationella och lokala nivån via miljömålen.


Man kan konstatera att det är högst olyckligt att det går en motorväg genom staden. Men man kan också konstatera att alla åtgärder som kan göras för att öka livskvalitén och välbefinnandet för våra invånare -- är högst eftersträvansvärda.
Protestströmmarna och upprördheten tror jag delvis beror på beror på att kommunen varit dålig på att kommunicera ut det positiva budskapet. Att enbart säga att åtgärden är ett led i att skapa ”bättre intryck av stan” duger inte.

2 kommentarer:

Thomas Svensson sa...

Jag håller med dig. Och din rubrik är väl vald. 125 kommentarer på BTs webbupplaga kunde man konstatera i denna fråga. Tidigare fråga som engagerat (med 75 kommentarer) är Max-striden kring Borås arena. Innan dess var väl Pinoccio det mest diskuterade. Visst har vi det bra i Sverige när sådana här låtsasproblem tar all uppmärksamhet.

Heiti Ernits sa...

Ja, jag kände samma sak. Jag har en känsla av att detta är rätt symptomatiskt; frågan är hur kommer det sig? Läser man kommentarena så är många väldigt upprörda, förbannade och väldigt agressiva i sin "samtalston". Kanske är den "privata sfären" (som förlängs in i bilen och där den fria hastigheten symboliserar friheten) en slags symbol eller förlängning ens frihetsupplevelse. Varje inskränkning i dess "kropp" upplevs som en kränkning på den egna friheten?

Eller så handlar det om en regelrätt politiker/auktoritetsförakt som råkar ta aggressiva banor på grund av att man inte från kommunens håll lyckats kommunicera varför man gör så...Då upplevs beslutet som: Korkat?


Men visst är det så..."låtsasproblemen" växter oerhört i propotion och tar mycket utrymme...märkligt...