2009-02-19

Slå ihop pendlings- och arbetstiden?

Lyssnade på ett intressant program på P1 (Studio Ett) häromdagen, som handlade om pendlingen och dess effekter på människornas välbefinnande; Att den långväga pendlingen har ökat kraftigt de senaste åren är ett faktum – rörligheten och avstånden har ökat. Statens väg- och transportinstitut har nyligen undersökt eventuella effekterna av pendlingen – och då konstaterat att det inte finns generella samband mellan restiden och långtidssjukskrivningar, men däremot finns det signifikanta samband mellan deltidssjukskrivningar och pendling som är proportionell mot restiden. Det vill säga – pendlingstiden påverkar vårt välbefinnande. Det är alltid vanskligt med sådan forskning; men samtidigt kan man förstå att stressen ökar när tiden med familj och vänner minskas ner till ett minimum, man skall inte heller underskatta de stressituationer som kan uppstå på grund av brister i infrastrukturen (dålig kapacitet, förseningar, olyckor, osv).
Ett sätt att minska pendlingstiden är att satsa fler resurser på infrastrukturen – man bygger eventuellt bort flaskhalsarna och minskar sannolikheten för missöden som kan påverka restiden. I Radioprogrammet framkom det en annan intressant lösning: (kommer inte ihåg vad forskaren hette som föreslog detta): inkludera pendeltiden i arbetstiden; Klart vanskligt, säker oerhört impopulärt bland arbetsgivarna – men ändå intressant att fundera på. Finns det någon framkomlig kompromiss som gör att både arbetsgivaren och arbetstagaren kan bli nöjda?

2 kommentarer:

Thomas Svensson sa...

Jag minns att ABB införde pendlingsarbete för många år sedan med speciella arbetsvagnar från Stockholm till Västerås. Det var ett bra initiativ, man undrar om det fortfarande fungerar?

Själv tillämpade jag kombinationen av arbete och pendling i flera år då jag jobbade i Göteborg. Jag kom överens med min arbetsgivare att tillgodoräkna mig delar av tågresandet som arbetstid och det fungerade utmärkt. En timmes tågresa är faktiskt ofta långt mer effektiv i arbetsväg än en timme på kontoret.

Men man borde ställa krav på SJ att införa tysta vagnar även på pendeltåg, att t.ex. hamna ibland ett gäng med stökiga gymnasieungdomar hindrar ju effektivt allt självständigt tänkande, medan direkttåget Borås-Göteborg 6:42 var idealiskt (det som man nu dragit in).

Heiti Ernits sa...

Ah! Kul initiativ av ABB där - frågan var om det vara gällde tjänstemännen?

För det är ju orimligt som det är idag att vissa får pendla tre timmar om dagen - det är ohållbart i längden; inte sällan är den männen som flyttar på sig på grund av "attraktivare" erbjudanden, och här har vi hela jämställdhetsdebatten igen - frånvarande pappor etc. etc.