2008-02-26

Dubbdäck och luftkvalitet

Regeringen överväger att begränsa tiden som bilar får köras med dubbdäck vilket är glädjande. Det är en viktig åtgärd för att komma tillrätta med luftkvalitén i våra städer. Vi må vara relativt skonade om man jämför med många andra länder men enligt beräkningarna dör det mellan 2000-4000 människor per år på grund av luftföroreningar i Sverige. Det är långt fler än antalet döda i trafiken där vi strävar efter en nollvision. När det gäller allergier, astma och andra relaterade sjukdomar är mörkertalet stort.
Jag måste dock poängtera att finns det mycket mer att göra inom området.
För att slippa låta som en gammal grammofonskiva så hänvisar jag till några äldre inlägg som beskriver problematiken lite mer ingående (här och här).

Inga kommentarer: