2008-02-20

Istället för musik, förvirring

Transportsektorn svarar för en dryg tredjedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid.
Därför kan det tyckas rätt självklart att man måste jobba hårt med att försöka minska utsläppen från denna sektor. Satsningar på järnvägar och kollektivtrafik, kilometerskatt på lastbilar, införandet av flexibla transportsystem, minskad hastighet på våra vägar, smart trafikplanering och så vidare torde vara högst aktuella arbetsområden.

Nu när klimatberedningen just föreslår några av dessa förändringar så får regeringen, inte helt oväntat kalla fötter.

Inga kommentarer: